S-Case s.r.o. vyvíjí diagnostický a přenosný zdravotnický přístroj Scase, který kombinuje inteligentní senzory s efektivní správou zdravotního stavu prostřednictvím digitální platformy a umožňuje komunikaci, vizualizaci a přenos životně důležitých údajů o pacientovi poskytovateli zdravotní péče, lékaři, pacientovi a jeho příbuzným. Společnost je součástí mezinárodních pilotních projektů, které se zabývají potřebou telemedicíny a primární zdravotní péče.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram