"Spolupráce s AISI je vždy ochotná udělat něco navíc."

Chápou názory zakladatelů a podporují je svými znalostmi a sítí, kdykoli jsou o to požádáni. Jedná se o vynikající spolupráci založenou na vzájemném respektu.

Stefan Schade
Spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Trackbar

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram