"Spojení s AISI nám umožnilo přístup k východoevropským kontaktům a poznatkům."

Tým je nápomocen v oblasti rozvoje podnikání, budování týmu, médií i technického koučinku. Také když potřebujeme poradit, vždy si najdou čas, aby nám pomohli.

LeX Tan
Generální ředitel společnosti MotionsCloud

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram